Giấy CNĐKDN: 0313553122


Giấy CNĐKDN: 0313553122. Ngày cấp: 26/11/2015. Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.